Buhar Tesisatı

Sanayi devriminden beri kullanılan buhar, iyi bir enerji taşıyıcısı olup, bugün birçok alanda kullanılmaktadır. En yaygın kullanıldığı yerler olarak; endüstriyel tesisler, ısıtma sistemleri ve elektrik üretimini söyleyebiliriz. 

Endüstriyel Tesisler 

Buhar ile yüksek sıcaklıklara ulaşılmak mümkündür. Ayrıca, hassas sıcaklık kontrolleri sağlanabilmektedir. Bu nedenle endüstriyel tesislerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Buhar kullanan sektörlerin başlıcaları; petro-kimya, tekstil, lastik, kağıt olarak sıranabilir. Bunun yanında, saf ve hijyenik olması özelliğinden dolayı ilaç ve gıda üretiminde buhar, alternatifsiz olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, otel ve hastanelerin mutfak ve çamaşlırhanelerinde de buhar kullanılmaktadır. 

Isıtma Sistemleri 

Bölgesel ısıtma sistemlerinde buhar kullanılmaktadır. Merkezi bir kazan dairesinde üretilen buhar, binalardaki eşanjörlerden geçirilerek ısıtma sağlanmaktadır. 

Elektrik Üretimi 

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta üretilen kızgın buhar, buhar türbinlerinde elektrik enerjisine dönüştürülerek, elektrik üretiminde kullanılmaktadır. 

Alçak Basınçlı Buhar 

1 bar’a kadar olan basınçlar, alçak basınç olarak kabul edilmektedir ve ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır. 

Orta Basınçlı Buhar 

Tanım olarak 1 bar’dan büyük basınçlara yüksek basınç denilmektedir. Ancak pratikte, 1 bar’dan büyük 14 bar’dan küçük buhar da orta basınçlı buhar olarak adlandırılmaktadır. Armatürleri PN16 sınıfıdır. 

Yüksek Basınçlı Buhar 

14 bar ve daha yukarı basınçlar, yüksek basınç olarak kabul edilmektedir. Armatürleri min. PN25, PN40 veya daha üst basınç sınıflarıdır. 

Neden Buhar Kullanılır?

 Isı Kayıpları Azdır Buhar ideal bir ısı taşıyıcısıdır. Küçük çaplı borular ile iletilmesi nedeniyle, ısı kayıpları diğer sistemlerden daha azdır. Geri Kazanım ile Enerji Tasarrufu Gelişmiş ısı geri kazanma sistemleri ile, kazan blöf suyu ve flaş buhar dışarı atılmaz, kazan besleme tankına verilerek, kazan besi suyunun sıcaklığı yükseltilir. Böylece sistemin verimliliği en yüksek değere çıkar. Ayrıca, geri kazanılan flaş buhar, düşük basınç ve düşük sıcaklıktaki ısıtma ihtiyacı için kullanılır.