Kızgın Yağ Tesisatı

Bu sistemde kaynama sıcaklığı önemli bir faktördür. Buna bağlı olarak ısı transfer yağları kullanılan ısıtma sistemlerine kızgın yağ sistemleri denmektedir. Tanımda bahsedilen kaynama sıcaklığı ise 250 ile 390 derece arasında değişkenlik göstermektedir. Sistemin kullanıldığı pek çok alan bulunmaktadır. 

Sıcaklık derecesi düşünüldüğünde yüksek çalışma sıcaklıklarına ihtiyaç duyulan alanlarda bu sisteme yer verilir. Kurutma, pişirme ve kimya sanayi alanları yüksek sıcaklığın gerekli olduğu alanlardır. Eğer bu sistem haricinde diğer sistemler kullanılırsa aynı sıcaklığa ulaşmak için yüksek basınç gerekmektedir. Bu sistemde ise en üst seviyedeki basınç 1 bar oranındadır. Bu sayede amaç gerçekleşmiş olacaktır. Çünkü diğer sistemlerin bu sıcaklığa erişmesi için gerektirdiği güvenlik önlemleri en aza indirgenmiş olur.